Digra Photography
  


Standaard betaalafspraak voor bruiloft

Een bruiloft is een kostbare aangelegenheid. U gaat de nodige kosten maken om een onvergetelijk moment fotografisch te vereeuwigen . Digra Photography wil u daarin zoveel mogelijk ondersteunen. Dit is de reden waarom wij u in de gelegenheid stellen om de kosten gespreid aan ons te betalen.

De algemene betaalafspraak is dat de kosten van de fotoshoot uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft volledig aan Digra Photography is betaald. De algemene standaard betaalafspraak die wij met elkaar maken is als volgt:

1.      10% van het factuurbedrag wordt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan ons overgemaakt.

2.      40% wordt uiterlijk 3 maanden voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt

3.      50% wordt uiterlijk 1 maand voor de datum van de bruiloft aan ons overgemaakt.

Restitutie en annuleringskosten

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen  180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90  en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen  60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

Particuliere betaalregeling voor bruiloft reportages

Indien u gespreid wil betalen, dan betaalt u binnen 30 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst 10 % van de factuur. Het resterende gedeelte van de factuur kunt u vervolgens delen door het aantal maanden dat het nog duurt tot aan de bruiloft. Dat termijnbedrag maakt u vervolgens maandelijks aan Digra Photography over.

Voorbeeld in geval van gespreid betalen bij een bruiloft:

  • U kiest pakket 10 uur, factuur bedrag 1648 euro, geen reiskosten i.v.m. minder dan 1 uur reistijd enkel reis.
  • Eind januari ondertekenen wij de inhuurovereenkomst
  • In december  is de bruiloft
  • Voor eind februari betaalt u 10% van de factuur, zijnde 164 euro
  • Er resteert 1484 euro te betalen evenredig verspreid over 9 maanden tijd tot en met november.

 

Restitutie en annuleringskosten

1.      Indien u tot 180 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 5 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

2.      Indien u tussen 180 en 90 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 10 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

3.      Indien u tussen 90 en 60 dagen voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 25 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring

4.      Indien u tussen 60 dagen tot en met 1 dag voorafgaand aan de bruiloft om wat voor reden dan ook de bruiloft annuleert, dan wordt 50 % kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte onderbouwd met een doktersverklaring.

5.      Indien u reeds meer heeft betaald dan dat er aan kosten in rekening moet worden gebracht in verband met annulering, dan wordt het restant aan uw teruggestort binnen 30 dagen nadat u de annulering via de e-mail aan ons heeft doorgegeven.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd.

 

Overige particuliere of zakelijke fotografie opdrachten (portretten, groepen, naakt en sensueel, modellen, zwangerschap, newborn en loveshoots, feesten en partijen, interieur / gebouwen en evenementen). 

1.      U kunt er voor kiezen om de gehele factuur in 1 keer te betalen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur als de geplande fotoshoot later dan 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt. 

Of:

2.      Indien de fotoshoot later dan 2 maanden plaatsvindt na ontvangst van de factuur, dan zal 50% van de factuur worden betaald 2 maanden voorgaand aan de fotoshoot en de resterende 50% van de factuur 1 maand voorafgaand aan de geplande fotoshoot.

3.      Indien de fotoshoot echter binnen 2 maanden na ontvangst van de factuur plaatsvindt, dan vindt 100% betaling van de factuur plaats binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur dient te zijn voldaan door de klant / opdrachtgever voordat de fotosessie / de opdracht wordt uitgevoerd. De opdracht staat pas formeel vast als het volledige bedrag van de opdracht is ontvangen. Digra Photography is gerechtigd om andere opdrachten aan te nemen zolang het overeengekomen bedrag zoals vermeld op de factuur nog niet door de klant is betaald na het verstrijken van de termijn van 5 dagen na ontvangst de factuur. Digra Photography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het aannemen van andere opdrachten na het verstrijken van de 5 dagen betalingstermijn die niet door een potentiele klant is nagekomen. Indien een andere opdracht wordt aangenomen, zal Digra Photography de opdracht die nog niet is betaald na de 5 daagse termijn, via de mail annuleren.

Annulering:

4.      Indien u als "model" of als "opdrachtgever" om wat voor reden dan ook, meer dan 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot de opdracht annuleert, dan wordt 50,= euro kosten in rekening gebracht van de originele factuur. Indien u als "model" of als "opdrachtgever" om wat voor reden dan ook, binnen 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot de opdracht annuleert, dan wordt 100% van de originele factuur in rekening gebracht i.v.m. inkomstenderving. Er worden geen kosten in rekening gebracht i.g.v. overlijden of ernstige ziekte van het "model" onderbouwd met een doktersverklaring. 

I.g.v. annulering van de opdracht bij een evenement, feest, partij of bijvoorbeeld een seminar, wordt 50 % van de originele factuur in rekening gebracht indien de annulering minimaal 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot plaatsvindt. Indien de opdracht binnen 2 weken voorafgaand aan de fotoshoot wordt geannuleerd, wordt 100% van de originele factuur in rekening gebracht. Er  worden geen kosten in rekening gebracht als het gehele evenement, feest, partij of bijvoorbeeld een seminar compleet komt te vervallen t.g.v. door een overlijden of ernstig ziekte van het hoofdpersoon waarvoor het evenement is georganiseerd. E.e.a. enkel indien het onderbouwd wordt met een doktersverklaring.

5.     Teveel ontvangen gelden worden na verrekening van de annuleringskosten binnen 30 dagen aan u gerestitueerd.

6.      Indien de fotograaf om wat voor reden dan ook de opdracht moet annuleren, dan wordt hetgeen u al heeft betaald volledig gerestitueerd binnen 30 dagen nadat de annulering heeft plaatsgevonden. Algemeen:
1) In alle gevallen geldt dat wanneer een opdrachtgever op basis van een e-mail, een offerte, een specifieke overeenkomst of na ontvangst van een factuur een aanbetaling of een volledige betaling verricht voor een fotoshoot, de opdrachtgever zich conformeert aan de op deze website gestelde leveringsafspraken, rechten en plichten alsmede de betalings- en annuleringsafspraken. 
2) In alle gevallen en situaties geldt dat leveringen van (digitale) fotobestanden van alle soorten opdrachten aan opdrachtgevers pas kunnen worden geleverd, nadat de volledige factuur van de opdracht door opdrachtgever is voldaan.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram